Foto-przeglądarka

Szkoła szybowcowa 1936 r Transport szybowca CW III na górę Przed lotem na szybowcu CW III
Start na szybowcu przejściowym CW II Start na szybowcu przejściowym CW III Lot szybowca CW II Szybowiec rekordowy CW IV
 Zdjęcia historyczne