Akademicki Ośrodek Szybowcowy Politechniki Rzeszowskiej w Bezmiechowej powstał w latach 2001-2004.
Swoim zasięgiem obejmuje najwyższe wzniesienie pasma Gór Słonnych oraz pas zbocza południowego i północnego o łącznej powierzchni 80ha.
Ośrodek posiada lądowisko górskie, hangar z zapleczem socjalnym i warsztatowym, budynek Międzyuczelnianego Lotniczego Laboratorium Naukowo-Badawczego, Dom Pilota, oczyszczalnie ścieków, ujęcia wody. Budynek główny pełni funkcję laboratorium naukowo badawczego z zapleczem dydaktycznym i socjalnym.
Kadra naukowa, piloci i studenci mają do dyspozycji pomieszczenia laboratoryjne w tym laboratorium meteorologiczne, awioniki, konstrukcji lotniczych, dwuosobowe pokoje prac zespołów naukowo-badawczych zaplecze socjalno-bytowe, sale seminaryjne z pełnym wyposażeniem audio-wizualnym.
W dyspozycji ośrodka znajduje się sprzęt lotniczy w tym szybowce: PW-6, PW-5, PW-3 Bakcyl, Bekas, Pirat oraz wyciągarka szybowcowa. W budynku MWLLN-B mieści się siedziba Aeroklubu Politechniki Rzeszowskiej.